ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 306 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 306 of 322
HRVATSKI
306
Obavijesti
Izjava Savezne komisije za komunikacije
Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15 FCC pravila. Rukovanje njime
podliježe ovim dvama uvjetima:
Ovaj uređaj ne smije stvarati štetne smetnje i
uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja
može izazvati neželjeni rad.
Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima koja vrijede za Class B
digitalne uređaje, u skladu s člankom 15 FCC propisa. Ova ograničenja postavljena su
da pruže razumnu zaštitu od štetnog djelovanja u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj
stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i ako se ne postavi i ne koristi
u skladu s uputama proizvođača može izazvati štetno djelovanje na radiokomunikacije.
Međutim, nema jamstva da se u nekim određenim instalacijama smetnje neće pojaviti.
Ako ovaj uređaj izazove štetno djelovanje na radijski ili televizijski prijem, što se može
utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisnik može pokušati problem smetnji
riješiti provedbom jedne ili više od ovih mjera:
Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.
Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnice.
Potražite savjet i pomoć prodavača ili iskusnog radio / TV tehničara.
Izjava kanadskog ureda za komunikacije
Ovaj digitalni uređaj ne prelazi ograničenja emisije šuma za uređaje klase B prema
propisima o radijskim smetnjama kanadskog ureda za komunikacije.
Ovaj digitalni aparat klase B ispunjava zahtjeve kanadske norme CAN ICES-3(B)/ NMB-
3(B).
Kako bi se osigurala usklađenost s FCC propisima, monitor i grafička kartica moraju se povezati
putem oklopljenog kabela. Promjene ili preinake koje nije izričito odobrila strana koja je
odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje ovog uređaja.
REACH
Sukladno pravnom okviru REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals; registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija),
kemijske tvari sadržane u našim proizvodima objavljene su na web-stranici ASUS REACH
.
Sample
This manual is suitable for devices