ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 287 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 287 of 322
287
Українська
Зауваження корпорації Macrovision щодо виробу
Даний виріб містить технологію захисту авторських прав, яка захищена
заявками про методи, що містяться в певних патентах США, та іншими правами
інтелектуальної власності, які належать корпорації Macrovision та іншим власникам
прав. Використання цієї технології захисту авторських прав має бути дозволене
корпорацією Macrovision і призначене для застосування для домашнього перегляду
та іншого обмеженого використання, тільки якщо інше не дозволене корпорацією
Macrovision. Інженерний аналіз та дизасемблювання заборонені.
Інформація з техніки безпеки
Електрична безпека
Додаючи чи видаляючи з системи пристрої, переконайтеся до підключення
сигнальних кабелів, що кабелі живлення відключені. Якщо можливо, перед
додаванням нового пристрою відключіть усі кабелі живлення від існуючої
системи.
Переконайтеся, що живлення встановлене на правильну напругу, що діє у вашій
місцевості. Якщо ви не впевнені щодо напруги в електричній розетці, якою
користуєтесь, зверніться до місцевої компанії з електропостачання.
В разі несправності мережі живлення не намагайтесь відремонтувати її самостійно.
Зверніться до кваліфікованого спеціаліста чи продавця.
Безпека експлуатації
Перш ніж встановлювати пристрої в материнську плату, уважно прочитайте всі
посібники, які входять до складу пакету.
Перед застосуванням виробу переконайтеся в правильності підключення всіх
кабелів та відсутності пошкоджень кабелів живлення. У разі виявлення будь-якого
пошкодження негайно зверніться до свого дилера.
Щоб не допустити коротких замикань, тримайте скріпки, гвинти та скобки подалі
від роз’ємів, гнізд і електронних схем.
Не допускайте наявності пилу, вологості та крайніх значень температури. Не
кладіть виріб у місцях, де він може намокнути.
Кладіть виріб на стійкі поверхні.
У разі виникнення технічних проблем із виробом зверніться до кваліфікованого
спеціаліста чи до свого продавця.
Sample
This manual is suitable for devices