ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 286 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 286 of 322
Українська
286
Примітки
Використання екранованого кабелю для з’єднання монітора з графічною картою є
необхідним для забезпечення відповідності правилам FCC. Зміни або поновлення
цього приладу, які не були чітко затвердженими стороною, відповідальною за
таке дотримання, можуть позбавити користувача права на використання цього
обладнання.
Заява Федеральної Комісії Зв’язку (США)
Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної Комісії Зв’язку.
Експлуатація приладу припустима за виконання двох наступних умов:
Цей пристрій не повинен викликати будь-яких радіоперешкод; та
Цей пристрій повинен сберігати роботоздатність при наявності будь-яких
радіоперешкод, навіть таких, що можуть завадити нормальній роботі.
Це обладнання пройшло випробування і було визнане відповідним обмеженням для
цифрових пристроїв Класу В згідно Частини 15 Правил Федеральної Комісії Зв’язку. Ці
обмеження розроблені з метою надати доцільний захист проти шкідливих радіоперешкод
у житловому секторі. Це обладнання створює, використовує та може випромінювати
радіочастотну енергію та, якщо встановлене та використовується не у відповідності до
інструкцій виробника, може створити шкідливі радіоперешкоди радіо-звязку. Проте це не
є гарантією, що радіоперешкод не виникне у певному розташуванні.
Якщо це обладнання
створює перешкоди прийому радіо або телебачення, що можна встановити
включаючи та виключаючи обладнання, користувачеві варто спробувати виправити
перешкоди одним з таких способів:
Перенаправити або змінити розташування антени.
Збільшити відстань між обладнанням та одержувачем.
Під’єднати обладнання до розетки зі струмом, що відрізняється від того, до якого
під’єднаний одержувач.
Звернутися по допомогу до дилера або досвідченого радіо- або телевізійного
інженера.
Цей цифровий прилад не перевищує меж Класу В для радіо перешкод при передачі з
цифрового приладу, встановленого згідно Директив про Радіоперешкоди Канадського
Департаменту Зв’язку.
Цей цифровий прилад Класу В відповідає канадському стандарту CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).
REACH
Згідно з вимогами регулюючої мережі REACH (Реєстрація, Оцінка, Сертифікація,
Обмеження використання хімічних речовин) ми оприлюднюємо склад хімічних речовин
у наших виробах на веб-сайті ASUS REACH http://green.asus.com/english/REACH.htm.
Sample
This manual is suitable for devices