ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 241 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 241 of 322
241
Polski
Złe zrównoważenie kolorów
Karta może nie być prawidłowo zainstalowana.
Upewnij się, czy karta nie jest przechylona lub włożona
pod kątem do gniazda.
Mogą być nieprawidłowo ustawione elementy
sterowania obrazem.
Skonfiguruj ręcznie elementy sterowania, zgodnie z
wymaganymi ustawieniami.
Skonfiguruj rozdzielczość wyświetlania karty
graficznej (tj. zmień Właściwości ekranu).
W systemie może być zainstalowany sterownik
nieobsługiwanej karty graficznej. Instalacja
sterowników pochodzących od różnych dostawców
może być przyczyną konfliktów.
Usuń nieużywane sterowniki kart graficznych
zainstalowane w systemie.
Zainstaluj sterownik karty graficznej dostarczony
wraz z kartą.
Nie jest podłączone dodatkowe zasilanie karty
graficznej.
Sprawdź, czy kable zasilania dodatkowego są
prawidłowo podłączone do zasilacza.
Jeśli monitor wykorzystuje złącza BNC, jedno lub
więcej połączeń może być nieprawidłowe.
Sprawdź, czy wszystkie złącza BNC są prawidłowo
podłączone do odpowiadających im portów.
Może być nieprawidłowe ustawienie monitora
oprogramowania.
Skonfiguruj monitor oprogramowania zgodnie z
wymaganymi ustawieniami.
Nieprawidłowo podłączony monitor.
Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony
do monitora i karty graficznej.
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Rozwiązanie
Sample
This manual is suitable for devices