ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 240 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 240 of 322
Polski
240
Dodatek: Rozwiązywanie podstawowych problemów
Jeśli po zainstalowaniu karty graficznej pojawią się wymienione dalej objawy, przed
skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy spróbować rozwiązać problem
samodzielnie, korzystając z przedstawionych tu możliwych sposobów rozwiązania
problemu.
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Rozwiązanie
Brak obrazu po zainstalowaniu karty.
Nieprawidłowo zainstalowana karta.
Upewnij się, czy karta nie jest przechylona lub włożona pod
kątem do gniazda.
Nieprawidłowo podłączony monitor.
Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony
do monitora i karty graficznej.
Karta graficzna nie jest obsługiwana przez posiadaną płytę
główną.
Sprawdź dokumentację techniczną dostarczoną z płytą
główną i sprawdź wymagane specyfikacje dla karty
graficznej. (np. wymagania dotyczące napięcia AGP)
Niepodłączone dodatkowe zasilanie karty graficznej.
Sprawdź, czy kable zasilania dodatkowego są prawidłowo
podłączone do zasilacza.
Nieodpowiednie zasilanie.
Sprawdź, czy zasilacz może zapewnić zasilanie zgodnie z
minimalnymi wymaganiami dotyczącymi zasilania systemu.
Nieprawidłowe ustawienia systemowe płyty głównej (tj.
połączenia panela sterowania systemu).
Upewnij się, że są prawidłowo podłączone kable panela
sterowania systemu (tj. Przełącznik zasilania, Reset).
Upewnij się, że procesor, wentylator procesora i/lub
moduły pamięci DIMM są w dobrym stanie oraz, że są
prawidłowo podłączone.
Sample
This manual is suitable for devices