ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 239 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 239 of 322
239
Polski
6.3
Przeglądanie pliku readme
Aby przeglądać plik readme:
1.
Wstaw pomocniczy dysk CD do
napędu optycznego.
2.
Jeżeli włączona jest funkcja
Autorun, menu główne
wyświetlane jest automatycznie.
Jeśli automatyczne uruchamianie
jest wyłączone, uruchom plik
UI.exe
znajdujący się w katalogu
głównym pomocniczego dysku
CD.
3.
W menu głównym, kliknij
Read
Me (Przeczytaj)
.
Program instalacyjny wyświetli
następujące okno.
Sample
This manual is suitable for devices