ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 238 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 238 of 322
Polski
238
1.
Wstaw pomocniczy dysk CD do
napędu optycznego.
2.
Jeżeli włączona jest funkcja
Autorun, menu główne
wyświetlane jest automatycznie.
Jeśli automatyczne uruchamianie
jest wyłączone, uruchom plik
UI.exe
znajdujący się w katalogu
głównym pomocniczego dysku CD.
3.
Kliknij w menu głównym
Browse
CD (Przeglądaj CD)
, aby obejrzeć
zawartość płyty CD.
6.
Inne informacje
6.1
Przeglądanie pomocniczego dysku CD
Aby przeglądać pomocniczy dysk CD:
6.2
Informacje kontaktowe
1.
Wstaw pomocniczy dysk CD do napędu optycznego.
2.
Jeżeli włączona jest funkcja Autorun, menu główne wyświetlane jest
automatycznie.
Jeśli automatyczne uruchamianie jest wyłączone, uruchom plik
UI.exe
znajdujący
się w katalogu głównym pomocniczego dysku CD.
3.
W menu głównym, kliknij
Contact Us (Skontaktuj się z nami)
, aby przejść do
strony sieci web ASUS w celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji.
Sample
This manual is suitable for devices