ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 236 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 236 of 322
Polski
236
5.
ASUS Streaming
5.1
Instalacja ASUS Streaming
5.1.1
Instalacja ASUS Streaming w systemie Windows
®
Vista /
Windows
®
8.1 / 8 / 7 (32/64 bitowym)
W celu instalacji ASUS Streaming:
1.
IWłóż pomocniczy dysk CD do
napędu optycznego.
2.
Jeżeli włączona jest funkcja
Autorun (Autoruruchamianie),
zostanie automatycznie
wyświetlone menu główne.
Jeśli wyłączona jest funkcja
Autorun (Autouruchamianie),
uruchom UI.exe w głównym
katalogu pomocniczej płyty CD.
4.
Po zakończeniu instalacji, kliknij
OK.
3.
W menu głównym kliknij
Install
(Zainstaluj).
Wybierz ASUS Streaming i kliknij
przycisk
Install (Zainstaluj).
Sample
This manual is suitable for devices