ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 230 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 230 of 322
Polski
230
2.
Sterowniki VGA
Sterownik VGA to program umożliwiający działanie urządzenia w systemie operacyjnym.
Po fizycznej instalacji karty graficznej, użyj dowolne, zalecane w tej części metody, do
instalacji, aktualizacji lub usuwania sterownika VGA.
Przy zamianie starej karty graficznej na nową kartę graficzną ASUS, należy usunąć z
systemu stary sterownik karty grafiki.
2.1
Instalacja sterownika VGA
2.1.1
Instalacja w systemie operacyjnym Windows
®
Vista i
Windows
®
8.1 / 8 / 7 (32/64 bit)
Aby zainstalować sterownik VGA dla systemu operacyjnego Windows
®
Vista i Windows
®
8.1 / 8 / 7:
1.
Włóż pomocniczy dysk CD do
napędu optycznego.
2.
Jeżeli włączona jest funkcja
Autorun, menu główne
wyświetlane jest automatycznie
Jeśli automatyczne uruchamianie
jest wyłączone, uruchom plik
UI.exe
znajdujący się w głównym
katalogu pomocniczego dysku
CD.
3.
W menu głównym, kliknij
Install
(Zainstaluj).
4.
Wybierz
Display Driver
(Sterownik ekranu)
i kliknij
przycisk Install (Zainstaluj).
5.
Po zakończeniu instalacji,
kliknij
OK
w celu ponownego
uruchomienia systemu.
Sample
This manual is suitable for devices