ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 229 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 229 of 322
229
Polski
Kliknij aby wyświetlić
informacje o dysku CD
Kliknij aby opuścić
aplikację
Kliknij aby
wyświetlić
plik
readme
Kliknij, aby
przeglądać
stronę sieci web
ASUS
Kliknij, aby
zainstalować
oprogramowanie
Kliknij, aby
otworzyć
podręcznik
użytkownika
1.
Informacje o pomocniczym dysku CD
Płyta CD z oprogramowaniem zawiera sterowniki i narzędzia, które należy zainstalować
na komputerze celem obsługi karty graficznej. Kliknąć ikony w menu głównym płyty CD
z oprogramowaniem, aby uzyskać informacje kontaktowe do firmy ASUS, przeglądać
zawartość płyty CD lub obejrzeć plik ReadMe.
Włóż płytę CD do napędu optycznego komputera. Jeżeli włączona jest funkcja Autorun,
automatycznie wyświetlone zostanie menu główne.
Obraz pokazany w tej instrukcji może nie odzwierciedlać wiernie obrazu
wyświetlonego na ekranie.
Niektóre sterowniki oraz programy narzędziowe zawarte na pomocniczym dysku
CD mogą pasować tylko do konkretnych modeli kart VGA.
Możesz potrzebować uprawnień administratora aby zainstalować sterowniki oraz
programy narzędziowe. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji
systemu operacyjnego.
Zawartość pomocniczego dysku CD może ulec zmianie w każdym momencie
bez powiadomienia. Odwiedź stronę internetową ASUS w celu pobrania
aktualizacji (www.asus.com)..
Jeśli opcja automatycznego uruchomienia nie jest włączona w komputerze, przejrzyj
zawartość pomocniczego dysku CD w celu odszukania pliku
UI.EXE
.Aby uruchomić
program instalacyjny pomocniczego dysku CD kliknij dwukrotnie plik
UI.EXE
.
Sample
This manual is suitable for devices