ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 227 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 227 of 322
227
Polski
Bezpieczeństwo
Bezpieczna elektryka
Podłączając lub odłączając urządzenia do lub z systemu, należy się upewnić, że
są one wyłączone z prądu, zanim kable sygnałowe zostaną podłączone. Jeśli to
możliwe przed podłączeniem urządzenia należy wyłączyć cały system z prądu.
Należy się upewnić, że zasilacz jest ustawiony na odpowienie na dany region
napięcie. Jeśli nie jest się pewnym jakie się ma napięcie w kontakcie, należy
skontaktować się miejscową elektrownią.
Jeśli zasilacz jest zepsuty, nie należy go próbować samemu naprawiać. Należy
skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem lub sprzedawcą urządzenia.
Bezpieczne użytkowanie
Przedzainstalowaniemurządzenianależydokładnieprzeczytaćwszelkiezałączone
instrukcje.
Przedużyciemnależysprawdzićpodłączeniewszystkichkabliiupewnićsię,żekabel
doprowadzający prąd nie jest uszkodzony.
W wypadku uszkodzenia powinno się
bezzwłocznie skontaktować z dealerem.
By uniknąć zwarcia, spinacze, śrubki i zszywki powinny być trzymane z dala od
złącz, gniazdek, wtyczek oraz obwodów elektrycznych.
Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy trzymać w
miejscu gdzie może ulec zamoczeniu.
Produkt należy trzymać na stabilnej powierzchni.
W razie problemów technicznych należy skontaktować się z wykwalifikowanym
technikiem lub dealerem.
Informacja o Produkcie Korporacji Macrovision
To urządzenie wykorzystuje technologię chronioną pewnymi patentami USA oraz prawami
własności intelektualnej należącymi do Korporacji Macrovision oraz innych właścicieli
tych praw. Użytkowanie tej chronionej prawami autorskimi technologi musi odbywać się
za zezwoleniem Korporacji Macrovision i jest przeznaczone tylko do użytku domowego
i innych ograniczonych wzglądów chyba, że za zezwoleniem Korporacji Macrovision.
Inżynieria wsteczna lub rozkładanie jest zabronione.
Sample
This manual is suitable for devices