ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 9 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 38
Instalační příručka
Instalační příručka
Instalační příručka
Instalační příručka
Instalační příručka
3
5.
Na uvítací obrazovce Průvodce
instalací Install Shield klepněte
na tlačítko Next (Další)
Next (Další)
Next (Další)
Next (Další)
Next (Další).
6.
Vyberte možnost Typical
Typical
Typical
Typical
Typical
(Typická)
(Typická)
(Typická)
(Typická)
(Typická) a klepněte na
tlačítko Next (Další)
Next (Další)
Next (Další)
Next (Další)
Next (Další).
Indikátor v pravém dolním rohu
obrazovky zobrazuje průběh
instalace ovladače.
Instalační program připraví
Průvodce instalací Install Shield,
který vás provede instalací
programu.
Při výběru typu instalace Typical (Typická)
Typical (Typická)
Typical (Typická)
Typical (Typická)
Typical (Typická) nebude nainstalován
ovladač Windows
®
Display Model (WDM) a VGARTD. Chcete-li
nainstalovat ovladače WDM a VGARTD, vyberte typ instalace Custom
Custom
Custom
Custom
Custom
(Vlastní)
(Vlastní)
(Vlastní)
(Vlastní)
(Vlastní).
Sample
This manual is suitable for devices