ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 8 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 38
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
2
2.
Ovladače VGA
Ovladač VGA je softwarový program, který umožňuje zařízení
spolupracovat s operačním systémem. Pomocí některého z doporučených
postupů v této části můžete nainstalovat, aktualizovat nebo odebrat
ovladač zobrazení grafické karty.
Při výměně staré grafické karty za novou grafickou kartu ASUS
nezapomeňte z počítače odebrat starý ovladač zobrazení. Podrobnosti
jsou uvedeny v části “2.3 Odebírání ovladačů zobrazení”.
1.
Klepnutím na tlačítko Cancel
Cancel
Cancel
Cancel
Cancel
(Storno)
(Storno)
(Storno)
(Storno)
(Storno) v dialogovém okně
Found New Hardware
Found New Hardware
Found New Hardware
Found New Hardware
Found New Hardware
Wizard (Průvodce nově
Wizard (Průvodce nově
Wizard (Průvodce nově
Wizard (Průvodce nově
Wizard (Průvodce nově
nalezeným hardwarem)
nalezeným hardwarem)
nalezeným hardwarem)
nalezeným hardwarem)
nalezeným hardwarem)
přejdete na pracovní plochu
operačního systému Windows.
2.
Vložte podpůrný disk CD do
jednotky CD-ROM.
3.
Je-li aktivována funkce
automatického spuštění,
automaticky se zobrazí 2D/3D
Graphics & Video Accelerator
(Grafika 2D/3D a grafický
akcelerátor).
Není-li aktivována funkce
automatického spuštění, spusťte
soubor Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe v kořenovém
adresáři podpůrného disku CD.
4.
V hlavní nabídce 2D/3DGraphics
& Video Accelerator (Grafika
2D/3D a grafický akcelerátor)
klepněte na položku VGA
VGA
VGA
VGA
VGA
Drivers (Ovladače VGA)
Drivers (Ovladače VGA)
Drivers (Ovladače VGA)
Drivers (Ovladače VGA)
Drivers (Ovladače VGA).
Po fyzické instalaci grafické karty nainstalujte ovladač VGA pomocí
některého z doporučených postupů v této části.
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
Instalace ovladače
Instalace ovladače
Instalace ovladače
Instalace ovladače
Instalace ovladače
Instalace ovladače VGA:
Metoda 1: Typická instalace
Metoda 1: Typická instalace
Metoda 1: Typická instalace
Metoda 1: Typická instalace
Metoda 1: Typická instalace
Během typické instalace jsou nainstalovány nejběžnější položky. Tato
metoda je doporučena pro většinu uživatelů.
Sample
This manual is suitable for devices