ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 7 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 38
Instalační příručka
Instalační příručka
Instalační příručka
Instalační příručka
Instalační příručka
1
1.
Informace o podpůrném disku CD
Podpůrný disk CD, který byl dodán s touto kartou VGA, obsahuje užitečný
software a ovladače několika nástrojů, které rozšiřují možnosti karty.
Chcete-li podpůrný disk CD použít, vložte jej do jednotky CD-ROM. Je-li v
počítači aktivována funkce automatického spouštění, automaticky se
zobrazí hlavní nabídka 2D/3D Graphics & Video Accelerator
2D/3D Graphics & Video Accelerator
2D/3D Graphics & Video Accelerator
2D/3D Graphics & Video Accelerator
2D/3D Graphics & Video Accelerator
(Grafika 2D/3D a grafický akcelerátor)
(Grafika 2D/3D a grafický akcelerátor)
(Grafika 2D/3D a grafický akcelerátor)
(Grafika 2D/3D a grafický akcelerátor)
(Grafika 2D/3D a grafický akcelerátor).
Klepnutím
Klepnutím
Klepnutím
Klepnutím
Klepnutím
zobrazíte
zobrazíte
zobrazíte
zobrazíte
zobrazíte
informace
informace
informace
informace
informace
o disku CD
o disku CD
o disku CD
o disku CD
o disku CD
Klepnutím na
Klepnutím na
Klepnutím na
Klepnutím na
Klepnutím na
některou položku
některou položku
některou položku
některou položku
některou položku
nabídku otevřete
nabídku otevřete
nabídku otevřete
nabídku otevřete
nabídku otevřete
další nabídky
další nabídky
další nabídky
další nabídky
další nabídky
Pokud v počítači NENÍ aktivováno automatické spouštění, v obsahu
podpůrného disku CD vyhledejte soubor SETUP.EXE
SETUP.EXE
SETUP.EXE
SETUP.EXE
SETUP.EXE. Poklepáním na
soubor SETUP.EXE se spustí instalační program podpůrného disku.
Klepnutím
Klepnutím
Klepnutím
Klepnutím
Klepnutím
ukončíte
ukončíte
ukončíte
ukončíte
ukončíte
aplikaci
aplikaci
aplikaci
aplikaci
aplikaci
Klepnutím
Klepnutím
Klepnutím
Klepnutím
Klepnutím
zobrazíte
zobrazíte
zobrazíte
zobrazíte
zobrazíte
souboru
souboru
souboru
souboru
souboru
readme
readme
readme
readme
readme
Obrázky obrazovek v této příručce nemusí přesně odpovídat
zobrazení na displeji.
Některé položky a nástroje na podpůrném disku CD se vztahují
pouze ke konkrétním modelům karet VGA ASUS.
K instalaci ovladačů a nástrojů mohou být zapotřebí oprávnění
správce. Podrobnosti najdete v dokumentaci k operačnímu systému
Windows
®
2000/XP.
Obsah podpůrného disku CD podléhá změnám bez předchozího
upozornění. Aktualizace systému jsou k dispozici na webu
společnosti ASUS (www.asus.com).
Sample
This manual is suitable for devices