ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 6 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 38
v i
v i
v i
v i
v i
Konvence používané v této příručce
Konvence používané v této příručce
Konvence používané v této příručce
Konvence používané v této příručce
Konvence používané v této příručce
Abyste jste měli jistotu, že postupujete správně, věnujte pozornost
následujícím symbolům používaným v této příručce.
Zdroje dalších informací
Zdroje dalších informací
Zdroje dalších informací
Zdroje dalších informací
Zdroje dalších informací
V následujících zdrojích jsou k dispozici dodatečné informace a informace
aktualizacích výrobku a softwaru.
1.
Webové stránky společnosti ASUS
Webové stránky společnosti ASUS
Webové stránky společnosti ASUS
Webové stránky společnosti ASUS
Webové stránky společnosti ASUS
Webové stránky společnosti ASUS obsahují aktualizované informace o
hardwarových a softwarových produktech společnosti ASUS. Webové
stránky ASUS jsou uvedeny v kontaktních informacích společnosti
ASUS uvnitř přední obálky této instalační příručky.
2 .
2 .
2 .
2 .
2 .
Doplňková dokumentace
Doplňková dokumentace
Doplňková dokumentace
Doplňková dokumentace
Doplňková dokumentace
Krabice s výrobkem může obsahovat doplňkovou dokumentaci,
například letáky s informacemi o záruce, které přikládá prodejce. Tato
dokumentace není součástí standardního balení.
O této příručce
O této příručce
O této příručce
O této příručce
O této příručce
VAROVÁNÍ:
VAROVÁNÍ:
VAROVÁNÍ:
VAROVÁNÍ:
VAROVÁNÍ: tyto informace varují před nebezpečím zranění
během postupu.
UPOZORNĚNÍ:
UPOZORNĚNÍ:
UPOZORNĚNÍ:
UPOZORNĚNÍ:
UPOZORNĚNÍ: tyto informace upozorňují na nebezpečí
poškození součástí během postupu.
DŮLEŽITÉ:
DŮLEŽITÉ:
DŮLEŽITÉ:
DŮLEŽITÉ:
DŮLEŽITÉ: tyto informace MUSÍ být během postupu dodrženy.
POZNÁMKA:
POZNÁMKA:
POZNÁMKA:
POZNÁMKA:
POZNÁMKA: tipy a doplňující informace pro snadnější
provádění postupu.
Sample
This manual is suitable for devices