ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 5 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 38
v
Informace o bezpečnosti provozu
Informace o bezpečnosti provozu
Informace o bezpečnosti provozu
Informace o bezpečnosti provozu
Informace o bezpečnosti provozu
Bezpečnost elektrického provozu
Bezpečnost elektrického provozu
Bezpečnost elektrického provozu
Bezpečnost elektrického provozu
Bezpečnost elektrického provozu
Při připojování nebo odpojování zařízení k/od systému musí být před
signálními kabely odpojeny napájecí kabely zařízení. Pokud možno
před připojením zařízení odpojte všechny napájecí kabely z
stávajícího systému.
Zdroj napájení musí být nastaveno na správné napětí, které je na
místě k dispozici. Pokud nevíte, jaké je napětí v používané elektrické
zásuvce, obraťte se na místního poskytovatele energie.
Poškozený zdroj napájení nezkoušejte opravit vlastními silami.
Obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika nebo na prodejce.
Bezpečnost provozu
Bezpečnost provozu
Bezpečnost provozu
Bezpečnost provozu
Bezpečnost provozu
Před instalací zařízení na základní desku si pečlivě přečtěte všechny
příručky dodané v krabici.
Před používáním výrobku zkontrolujte, zda jsou všechny kabely
správně zapojené a zda napájecí kabely nejsou poškozené. Zjistíte-li
jakékoli poškození, ihned se obraťte na prodejce.
Aby nedošlo ke zkratu, udržujte kancelářské sponky, šroubky a
svorky v bezpečné vzdálenosti od konektorů, patic, zásuvek a
okruhů.
Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí a extrémními teplotami.
Neumísťujte výrobek na místa, kde hrozí jeho navlhnutí.
Výrobek umístěte výrobek na stabilní povrch.
V případě technických potíží s výrobkem se obraťte na
kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
Macrovision Corporation – poznámky k výrobku
Macrovision Corporation – poznámky k výrobku
Macrovision Corporation – poznámky k výrobku
Macrovision Corporation – poznámky k výrobku
Macrovision Corporation – poznámky k výrobku
Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv proti
kopírování chráněnou americkými patenty a dalšími právy na duševní
vlastnictví, jejichž vlastníkem je společnost Macrovision Corporation a
další vlastníci práv. Používání této technologie ochrany proti kopírování
musí být schváleno společností Macrovision Corporation a tato
technologie je určena pouze pro domácí nebo jiné omezené způsoby
používání,
nebylo-li společností Macrovision Corporation schváleno jinak
.
Zpětná analýza a převod ze strojového kódu jsou zakázány.
Sample
This manual is suitable for devices