ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 37 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 38
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
A-3
A-3
A-3
A-3
A-3
Obraz na obrazovce je nečitelný.
Obraz na obrazovce je nečitelný.
Obraz na obrazovce je nečitelný.
Obraz na obrazovce je nečitelný.
Obraz na obrazovce je nečitelný.
Monitor nepodporuje požadovaná nastavení
zobrazení.
Zkontrolujte, zda monitor může podporovat
požadovaná nastavení zobrazení. Další informace
jsou uvedeny v technické dokumentaci dodané s
monitorem.
Grafická karta nemůže podporovat požadované
systémové nastavení.
Zkontrolujte, zda grafická karta může podporovat
požadovaná nastavení zobrazení. Viz tabulka
specifikací dodaná s touto grafickou kartou.
Některé soubory ovladače jsou pravděpodobně
poškozené.
Odeberte aktuální ovladače grafických karet a
znovu je nainstalujte z podpůrného disku CD.
Nedostatečné odvádění tepla ze skříně.
Zkontrolujte, zda správně funguje ventilátor skříně,
ventilátor tepelné jímky procesoru a/nebo
ventilátor GPU grafické karty.
Další problémy, se kterými se můžete setkat, mohou souviset s jinými
součástmi nebo příslušenstvím (například základní deska, zdroj napájení,
LCD/CRT) počítače.
Problém
Problém
Problém
Problém
Problém
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Sample
This manual is suitable for devices