ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 36 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 38
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
Nesprávný poměr barev
Nesprávný poměr barev
Nesprávný poměr barev
Nesprávný poměr barev
Nesprávný poměr barev
Karta pravděpodobně nebyla nainstalována
správně.
Zkontrolujte, zda karta není v patici nakloněná
nebo vychýlená.
Ovládací prvky grafiky nelze správně nastavit.
• Ručně nakonfigurujte ovládací prvky grafiky na
požadovaná nastavení.
• Nakonfigurujte rozlišení zobrazení grafické karty.
(například změňte vlastnosti zobrazení)
V počítači je pravděpodobně nainstalován
nepodporovaný ovladač grafické karty. Může
docházet ke konfliktům s grafickými kartami
různých výrobců.
• Odeberte všechny nepoužívané ovladače
grafických karet, které jsou nainstalovány v
počítači.
• Nainstalujte ovladač grafické karty dodaný s
kartou.
Není připojeno pomocné napájení grafické karty.
Zkontrolujte, zda jsou kabely pomocného napájení
správně připojeny ke zdroji napájení.
Je-li monitor vybaven konektory BNC, jedno nebo
více nastavení připojení pravděpodobně není
správné.
Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory BNC
správně zapojeny do příslušných zdířek.
Nastavení softwaru monitoru pravděpodobně není
správné.
Nakonfigurujte požadovaná nastavení softwaru
monitoru.
Problém
Problém
Problém
Problém
Problém
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Sample
This manual is suitable for devices