ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 35 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 38
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
Dodatek: odstraňování základních problémů
Setkáte-li se po nainstalování grafické karty s některým z následujících
problémů, než se obrátíte na technickou podporu, vyzkoušejte některé z
možných řešení.
Po nainstalování karty se nezobrazil
Po nainstalování karty se nezobrazil
Po nainstalování karty se nezobrazil
Po nainstalování karty se nezobrazil
Po nainstalování karty se nezobrazil
žádný obraz.
žádný obraz.
žádný obraz.
žádný obraz.
žádný obraz.
Karta pravděpodobně nebyla nainstalována
správně.
Zkontrolujte, zda karta není v patici nakloněná
nebo vychýlená.
Monitor pravděpodobně není správně připojen.
Zkontrolujte, zda je kabel signálu správně připojen
k monitoru a grafické kartě.
Grafická karta není podporována základní deskou.
V technické dokumentaci dodané se základní
deskou vyhledejte požadované specifikace na
grafickou kartu. (například požadované napětí
AGP)
Není připojeno pomocné napájení grafické karty.
Zkontrolujte, zda jsou kabely pomocného napájení
správně připojeny ke zdroji napájení.
Nedostatečné napájení.
Zkontrolujte, zda zdroj napájení vyhovuje
minimálním požadavkům systému na napájení.
Nesprávná nastavení hardwaru základní desky v
systému. (například připojení ovládacího panelu
systému)
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kabely
ovládacího panelu systému. (například vypínač
napájení, resetovací tlačítko)
• Zkontrolujte, zda jsou procesor, ventilátor
procesoru a/nebo paměťové moduly DIMM v
dobrém funkčním stavu a zda jsou správně
zapojeny.
Problém
Problém
Problém
Problém
Problém
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Příčina
Řešení
Sample
This manual is suitable for devices