ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 33 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 38
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
6.
Další informace
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
Procházení podpůrného disku CD
Procházení podpůrného disku CD
Procházení podpůrného disku CD
Procházení podpůrného disku CD
Procházení podpůrného disku CD
Procházení podpůrného disku CD:
1.
Vložte podpůrný disk CD do
jednotky CD-ROM.
2.
Je-li aktivována funkce
automatického spuštění,
automaticky se zobrazí 2D/3D
Graphics & Video Accelerator
(Grafika 2D/3D a grafický
akcelerátor).
Není-li aktivována funkce
automatického spuštění, spusťte
soubor Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe v kořenovém
adresáři podpůrného disku CD.
3.
V hlavní nabídce 2D/3D Graphics
& Video Accelerator (Grafika
2D/3D a grafický akcelerátor)
klepněte na položku Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
CD (Procházet CD)
CD (Procházet CD)
CD (Procházet CD)
CD (Procházet CD)
CD (Procházet CD).
Instalátor zobrazí následující
okno.
Sample
This manual is suitable for devices