ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 32 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 38
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
5.
Kontaktní informace společnosti ASUS
Zobrazení kontaktních informací společnosti ASUS:
1.
Vložte podpůrný disk CD do
jednotky CD-ROM.
2.
Je-li aktivována funkce
automatického spuštění,
automaticky se zobrazí 2D/3D
Graphics & Video Accelerator
(Grafika 2D/3D a grafický
akcelerátor).
Není-li aktivována funkce
automatického spuštění, spusťte
soubor Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe v kořenovém
adresáři podpůrného disku CD.
3.
V hlavní nabídce 2D/3D Graphics
& Video Accelerator (Grafika
2D/3D a grafický akcelerátor)
klepněte na položku ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
Contact Info (Kontaktní
Contact Info (Kontaktní
Contact Info (Kontaktní
Contact Info (Kontaktní
Contact Info (Kontaktní
informace ASUS)
informace ASUS)
informace ASUS)
informace ASUS)
informace ASUS).
Instalátor zobrazí textové pole s
kontaktními informacemi na
všechny místní pobočky
společnosti ASUS na světě.
4.
Pomocí posuvníku
posuvníku
posuvníku
posuvníku
posuvníku můžete
zobrazit celý text.
Sample
This manual is suitable for devices