ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 30 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 38
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
Odebírání ovladače webové kamery
Odebírání ovladače webové kamery
Odebírání ovladače webové kamery
Odebírání ovladače webové kamery
Odebírání ovladače webové kamery
Odebírání ovladačů webové kamery:
1.
Vložte podpůrný disk CD do
jednotky CD-ROM.
2.
Je-li aktivována funkce
automatického spuštění,
automaticky se zobrazí 2D/3D
Graphics & Video Accelerator
(Grafika 2D/3D a grafický
akcelerátor).
Není-li aktivována funkce
automatického spuštění, spusťte
soubor Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe v kořenovém
adresáři podpůrného disku CD.
3.
V hlavní nabídce 2D/3D Graphics
& Video Accelerator (Grafika
2D/3D a grafický akcelerátor)
klepněte na položku
Accessories Drivers
Accessories Drivers
Accessories Drivers
Accessories Drivers
Accessories Drivers
(Ovladače příslušenství)
(Ovladače příslušenství)
(Ovladače příslušenství)
(Ovladače příslušenství)
(Ovladače příslušenství).
Instalátor zobrazí podporovaná
příslušenství.
4.
V podnabídce ovladačů
příslušenství klepněte na
položku Webcam Driver
Webcam Driver
Webcam Driver
Webcam Driver
Webcam Driver
(Ovladač webové kamery)
(Ovladač webové kamery)
(Ovladač webové kamery)
(Ovladač webové kamery)
(Ovladač webové kamery).
5.
Po zobrazení žádosti o potvrzení
klepnutím na tlačítko O K
O K
O K
O K
O K
odeberte ovladače webové
kamery.
Sample
This manual is suitable for devices