ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 22 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 38
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS
Grafická karta řady ASUS NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
Metoda 2: Vlastní instalace
Metoda 2: Vlastní instalace
Metoda 2: Vlastní instalace
Metoda 2: Vlastní instalace
Metoda 2: Vlastní instalace
Vlastní instalace umožňuje vybrat funkce, které chcete nainstalovat.
Tato metoda je doporučena pro většinu uživatelů.
1.
Vložte podpůrný disk CD do
jednotky CD-ROM.
2.
Je-li aktivována funkce
automatického spuštění,
automaticky se zobrazí 2D/3D
Graphics & Video Accelerator
(Grafika 2D/3D a grafický
akcelerátor).
Není-li aktivována funkce
automatického spuštění, spusťte
soubor Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe v kořenovém
adresáři podpůrného disku CD.
3.
V hlavní nabídce 2D/3D Graphics
& Video Accelerator (Grafika
2D/3D a grafický akcelerátor)
klepněte na položku Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
(Nástroje)
(Nástroje)
(Nástroje)
(Nástroje)
(Nástroje).
Instalační program připraví
Průvodce instalací Install Shield,
který vás provede instalací
programu.
6.
Instalační program zobrazí cílový
adresář pro nástroje; klepněte
na tlačítko Next (Další)
Next (Další)
Next (Další)
Next (Další)
Next (Další).
7.
Po dokončení instalace klepněte
na tlačítko Finish (Dokončit)
Finish (Dokončit)
Finish (Dokončit)
Finish (Dokončit)
Finish (Dokončit).
Sample
This manual is suitable for devices