ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 21 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 38
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1.
Vložte podpůrný disk CD do
jednotky CD-ROM.
2.
Je-li aktivována funkce
automatického spuštění,
automaticky se zobrazí 2D/3D
Graphics & Video Accelerator
(Grafika 2D/3D a grafický
akcelerátor).
Není-li aktivována funkce
automatického spuštění, spusťte
soubor Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe v kořenovém
adresáři podpůrného disku CD.
3.
V hlavní nabídce 2D/3D Graphics
& Video Accelerator (Grafika
2D/3D a grafický akcelerátor)
klepněte na položku Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
(Nástroje)
(Nástroje)
(Nástroje)
(Nástroje)
(Nástroje).
Instalační program připraví
Průvodce instalací Install Shield,
který vás provede instalací
programu.
4.
Na uvítací obrazovce Průvodce
instalací Install Shield klepněte
na tlačítko Next (Další)
Next (Další)
Next (Další)
Next (Další)
Next (Další).
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
Instalace nástrojů
Instalace nástrojů
Instalace nástrojů
Instalace nástrojů
Instalace nástrojů
Instalace nástrojů:
Metoda 1: Úplná instalace
Metoda 1: Úplná instalace
Metoda 1: Úplná instalace
Metoda 1: Úplná instalace
Metoda 1: Úplná instalace
Při použití úplné instalace budou nainstalovány všechny dostupné funkce
programu. Tato metoda je doporučena pro většinu uživatelů.
5.
Vyberte možnost Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
(Úplná)
(Úplná)
(Úplná)
(Úplná)
(Úplná) a potom klepněte na
tlačítko Next (Další)
Next (Další)
Next (Další)
Next (Další)
Next (Další).
Sample
This manual is suitable for devices