ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 2 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 38
i i
i i
i i
i i
i i
Copyright© 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.
Copyright© 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.
Copyright© 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.
Copyright© 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.
Copyright© 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována,
přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka
v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu,
bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena
oprava, úprava nebo změna produktu, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2)
sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí.
SPOLEČNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK JAK JE” BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST ASUS, JEJÍ
VEDOUCÍ A VÝKONNÍ ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ
ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH NABÍDEK, NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTY DAT,
PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI APOD.), A TO I V PŘÍPADĚ, ZE SPOLEČNOST ASUS BYLA NA
MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT V PŘÍPADĚ ZÁVADY NEBO CHYBY V TÉTO
PŘÍRUČCE, UPOZORNĚNA.
SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE JSOU POUZE INFORMAČNÍ,
MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNĚNÍ ZMĚNĚNY A NEJSOU PRO SPOLEČNOST ASUS ZÁVAZNÉ.
SPOLEČNOST ASUS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE
MOHOU V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE OBJEVIT, VČETNĚ UVEDENÝCH VÝROBKŮ A SOFTWARU.
Názvy výrobků a společností uvedené v této příručce slouží pouze pro identifikaci nebo
vysvětlení a ve prospěch vlastníků bez úmyslu je poškodit.
ASUS a logo ASUS jsou registrované ochranné známky společnosti ASUSTeK COMPUTER INC.
Microsoft, Windows, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows NT a
Windows XP jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Intel je
registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation. NVIDIA je registrovaná ochranná
známka společnosti NVIDIA Corporation. SiS je registrovaná ochranná známka společnosti Silicon
Integrated Systems Corporation. NVIDIA je registrovaná ochranná známka společnosti NVIDIA
Corporation. ALi je registrovaná ochranná známka společnosti ALi Corporation. VIA je ochranná
známka společnosti VIA Technologies, Inc. Všechny ostatní názvy značek a produktů jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
Cz1836
Cz1836
Cz1836
Cz1836
Cz1836
První vydání
První vydání
První vydání
První vydání
První vydání
2005
2005
2005
2005
2005
Sample
This manual is suitable for devices