ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 5 of 38)

Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Hungary Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 38
v
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Elektromos biztonság
Elektromos biztonság
Elektromos biztonság
Elektromos biztonság
Elektromos biztonság
Ha a rendszerhez eszközöket kapcsolunk vagy veszünk el belőle,
ügyeljünk arra, hogy az eszközök hálózati kábeleit a jelkábelek
csatlakoztatása előtt kihúzzuk. Ha lehetséges, a meglévő rendszer
összes hálózati kábelét húzzuk ki, mielőtt egy eszközt
csatlakoztatnánk hozzá.
Ügyeljünk arra, hogy a tápegység a meglévő hálózati feszültségre
legyen beállítva. Ha nem biztos a hálózati feszültség értékében,
lépjen kapcsolatba a helyi áramszolgáltatóval.
Ha a tápegység meghibásodott, ne próbálja meg megjavítani. Lépjen
kapcsolatba képzett szerviztechnikussal vagy a kereskedővel.
Működtetési biztonság
Működtetési biztonság
Működtetési biztonság
Működtetési biztonság
Működtetési biztonság
Mielőtt eszközöket installálna az alaplapra, gondosan olvassa el a
csomagolásban lévő kezelési utasításokat.
Mielőtt használná a terméket, ellenőrizze, hogy az összes kábel
helyesen van csatlakoztatva és a hálózati kábel nem sérült. Ha
bármilyen sérülést észlel, azonnal lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
A rövidzárlat elkerülése érdekében a kapcsokat, csavarokat és egyéb
fémtárgyakat tartsa távol a konnektoroktól, kártya- és
kábelcsatlakozóktól és áramköröktől.
Kerülje el a nagymértékű port, nedvességet és hőmérsékletet. Ne
helyezze a terméket olyan helyre, ahol víz érheti.
Helyezze a terméket stabil alapra.
Ha műszaki problémák lépnének fel a terméknél, lépjen kapcsolatba
képzett szerviztechnikussal vagy a kereskedővel.
A Macrovision Corporation termékéről
A Macrovision Corporation termékéről
A Macrovision Corporation termékéről
A Macrovision Corporation termékéről
A Macrovision Corporation termékéről
Ez a termék olyan szerzői jogvédelmi technológiát tartalmaz, amely
bizonyos, a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok tulajdonában
álló Egyesült államokbeli szabadalmak és más szellemi tulajdont védő
jogok hatálya alá esnek. Ennek a szerzői jogvédelmi technológiának a
használatát a Macrovision Corporation-nek kell engedélyeznie, és kizárólag
házi vagy más korlátozott megtekintési felhasználásra használható,
hacsak a Macrovision Corporation másképp nem engedélyezte
. A program
visszafejtése tilos.
Sample
This manual is suitable for devices