ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 9 of 38)

Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Sweden Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 38
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
3
5.
Klicka på nästa
nästa
nästa
nästa
nästa på
installationsguidens
välkomstskärm.
6.
Välj typisk
typisk
typisk
typisk
typisk och klicka sedan på
nästa
nästa
nästa
nästa
nästa.
En förloppsindikator ner till
höger på skärmen visar hur
drivrutinsinstallationen fortlöper.
Installationsprogrammet
förbereder installationsguiden
som vägleder dig genom
programinstallationsprocessen.
Inställningstypen Typisk
Typisk
Typisk
Typisk
Typisk inkluderar inte WDM- (Windows
®
Display
Model) och VGARTD-drivrutiner. Välj inställningstypen Anpassad
Anpassad
Anpassad
Anpassad
Anpassad om du
vill installera WDM- och VGARTD-drivrutiner.
Sample
This manual is suitable for devices