ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 32 of 38)

Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Sweden Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 38
Grafikkort i ASUS NVIDIA-serien
Grafikkort i ASUS NVIDIA-serien
Grafikkort i ASUS NVIDIA-serien
Grafikkort i ASUS NVIDIA-serien
Grafikkort i ASUS NVIDIA-serien
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
5.
ASUS Kontaktinformation
Så här visar du ASUS kontaktinformation:
1.
Sätt i support-CD-skivan i CD-
ROM-enheten.
2.
Om automatisk start är
aktiverad, visas 2D/3D Graphics
& Video Accelerator
automatiskt.
Om automatisk start är
inaktiverad, kör Setup.exe från
rotkatalogen på support-CD-skivan.
3.
På huvudmenyn 2D/3D Graphics
& Video Accelerator klickar du
på ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
kontaktinformation
kontaktinformation
kontaktinformation
kontaktinformation
kontaktinformation.
Installationsprogrammet visar en
textruta med kontaktinformationen
för alla ASUS regionala kontor
världen över.
4.
Flytta rullningslisten för att
kunna läsa hela texten.
Sample
This manual is suitable for devices