ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 25 of 38)

Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Sweden Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 38
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
1 9
1 9
1 9
1 9
1 9
5.
Klicka i kryssrutan invid det
verktygsprogram du vill ta bort
och klicka sedan på nästa
nästa
nästa
nästa
nästa.
6.
Klicka på slutför
slutför
slutför
slutför
slutför för att starta
om datorn så att ändringarna
börjar gälla.
Sample
This manual is suitable for devices