ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 21 of 38)

Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Sweden Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 38
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1.
Sätt i support-CD-skivan i CD-
ROM-enheten.
2.
Om automatisk start är aktiverad,
visas 2D/3D Graphics & Video
Accelerator automatiskt.
Om automatisk start är
inaktiverad, kör Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe från
rotkatalogen på support-CD-
skivan.
3.
På huvudmenyn 2D/3D Graphics
& Video Accelerator klickar du
på verktygsprogram
verktygsprogram
verktygsprogram
verktygsprogram
verktygsprogram.
Installationsprogrammet
förbereder installationsguiden
som vägleder dig genom
programinstallationsprocessen.
4.
Klicka på nästa
nästa
nästa
nästa
nästa på
installationsguidens
välkomstskärm.
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
Installation av verktygsprogram
Installation av verktygsprogram
Installation av verktygsprogram
Installation av verktygsprogram
Installation av verktygsprogram
Så här installerar du verktygsprogram:
Metod 1: Fullständig installation
Metod 1: Fullständig installation
Metod 1: Fullständig installation
Metod 1: Fullständig installation
Metod 1: Fullständig installation
Den fullständiga installationsmetoden installerar alla tillgängliga
programfunktioner. Vi rekommenderar denna metod för de flesta användare.
5.
Välj slutför
slutför
slutför
slutför
slutför och klicka sedan på
nästa
nästa
nästa
nästa
nästa.
Sample
This manual is suitable for devices