ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 9 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 38
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
3
5.
Klicka på nästa
nästa
nästa
nästa
nästa på
installationsguidens
välkomstskärm.
6.
Välj typisk
typisk
typisk
typisk
typisk och klicka sedan på
nästa
nästa
nästa
nästa
nästa. Guiden kopierar de
nödvändiga filerna till datorn.
7.
Följande skärm visar installation
av Microsoft® DirectX™. Välj I
jag accepterar avtalet
ag accepterar avtalet
ag accepterar avtalet
ag accepterar avtalet
ag accepterar avtalet och
klicka sedan på nästa
nästa
nästa
nästa
nästa.
En förloppsindikator ner till höger
på skärmen visar hur
drivrutinsinstallationen fortlöper.
Sample
This manual is suitable for devices