ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 6 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 38
v i
v i
v i
v i
v i
Symboler som används i denna guide
Symboler som används i denna guide
Symboler som används i denna guide
Symboler som används i denna guide
Symboler som används i denna guide
För att se till att du utför vissa uppgifter korrekt, skall du notera följande
symboler som används i manualen.
Här hittar du mer information
Här hittar du mer information
Här hittar du mer information
Här hittar du mer information
Här hittar du mer information
Se följande källor för ytterligare information och för
programvaruuppdateringar.
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
ASUS Webbp
ASUS Webbp
ASUS Webbp
ASUS Webbp
ASUS Webbp
latser ASUS världsomspännande webbplatser innehåller uppdaterad
information om ASUS hårdvaru och mjukvaruprodukter.
2 .
2 .
2 .
2 .
2 .
Ytterligare dokumentation
Ytterligare dokumentation
Ytterligare dokumentation
Ytterligare dokumentation
Ytterligare dokumentation
Din produktförpackning kan innehålla ytterligare information, som
exempelvis garantibevis, som kan ha bifogats av din återförsäljare.
Dessa dokument ingår inte i standardpaketet.
Om denna guide
VARNING:
VARNING:
VARNING:
VARNING:
VARNING: Information för att undvika att skada dig då du
utför en uppgift.
FÖRSIKTIGT:
FÖRSIKTIGT:
FÖRSIKTIGT:
FÖRSIKTIGT:
FÖRSIKTIGT: Information för att undvika att komponenterna
skadas du utför en uppgift.
VIKTIGT:
VIKTIGT:
VIKTIGT:
VIKTIGT:
VIKTIGT: Information som du MÅSTE följa då du utför en
uppgift.
ANMÄRKNING:
ANMÄRKNING:
ANMÄRKNING:
ANMÄRKNING:
ANMÄRKNING: Tips och ytterligare information för utförande
av en uppgift.
Sample
This manual is suitable for devices