ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 5 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 38
v
Säkerhetsinformation
Elsäkerhet
Elsäkerhet
Elsäkerhet
Elsäkerhet
Elsäkerhet
Då annan utrustning tillsätts eller avlägsnas från systemet, se till att
strömkablarna till utrustningen är urkopplade innan signalkablarna
ansluts. Om möjligt, koppla ur alla strömkablar från det existerande
systemet innan du ansluter en ny enhet.
Se till att din elförsörjning är inställt på korrekt spänning för ditt
område. Om du inte är säker på spänningen i det elektriska uttag du
använder, kontakta ditt lokala elbolag.
Om strömtillförseln är trasig, skall du inte försöka laga den själv.
Kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare.
Driftsäkerhet
Driftsäkerhet
Driftsäkerhet
Driftsäkerhet
Driftsäkerhet
Innan du installerar utrustningen på ditt moderkort, skall du noga läsa
igenom manualerna som medföljde förpackningen.
Innan du använder produkten, skall du se till att alla kablar är korrekt
anslutna och att strömkablarna inte är skadade. Om du upptäcker
någon skada, skall du omedelbart kontakta din återförsäljare.
För att undvika kortslutning skall du se till att inga gem, skruvar eller
häftklamrar kommer i närheten av anslutningar, uttag och ledningar.
Undvik damm, fukt och extrema temperaturer. Placera inte produkten i
ett fuktigt område.
Placera produkten på en stabil yta.
Om du stöter på tekniska problem med produkten, skall du kontakta
en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare.
Produktmeddelande från Macrovision Corporation
Produktmeddelande från Macrovision Corporation
Produktmeddelande från Macrovision Corporation
Produktmeddelande från Macrovision Corporation
Produktmeddelande från Macrovision Corporation
Denna produkt inkorporerar kopieringsskydd för teknologi som skyddas av
vissa amerikanska patent och andra rättigheter för intellektuell egendom
som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare.
Användning av detta kopieringsskydd för teknologi måste godkännas av
Macrovision Corporation, och är endast avsett för privat och annan
begränsad visning
med undantag av särskilt tillstånd från Macrovision
Corporation
. Omvänd ingenjörsvetenskap eller nedmontering är förbjuden.
Sample
This manual is suitable for devices