ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 36 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 38
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
Fel färgbalans.
Fel färgbalans.
Fel färgbalans.
Fel färgbalans.
Fel färgbalans.
Kortet kan vara fel installerat.
Kontrollera att kortet inte sitter snett eller fel.
Videokontrollerna kan vara felinställda.
• Konfigurera dina videokontroller manuellt till
önskade inställningar.
• Konfigurera grafikkortets bildskärmsuppplösning
(t ex ändra bildskärmsegenskaper).
Det kan finnas en grafikkortsdrivrutin som inte
stöds i systemet. Det kan uppstå konflikter med
grafikkortsdrivrutiner från andra tillverkare.
• Ta bort alla oanvända grafikkortsdrivrutiner som
är installerade i ditt system.
• Installera den grafikkortsdrivrutin som medföljde
ditt grafikkortspaket.
Grafikkortets hjälpström är inte ansluten.
Kontrollera att hjälpströmkablarna är rätt anslutna
till strömförsörjningsenheten.
Om din bildskärm använder BNC-anslutningar, kan
en eller flera anslutningar vara felaktiga.
Kontrollera att alla BNC-anslutningar är rätt
anslutna till respektive port.
Bildskärmens programvaruinställning kan vara felaktig.
Konfigurera inställningen för bildskärmens
programvara enligt behov.
Problem
Problem
Problem
Problem
Problem
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Lösning
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Lösning
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Lösning
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Lösning
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Lösning
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Lösning
Sample
This manual is suitable for devices