ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 35 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 38
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
Bilaga: Grundläggande felsökning
Om du stöter på något av följande problem efter det att du installerat ditt
grafikkort, pröva någon av följande lösningar innan du kontaktar teknisk
support.
Problem
Problem
Problem
Problem
Problem
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Lösning
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Lösning
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Lösning
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Lösning
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Lösning
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Orsak
Lösning
Ingen bild efter installation av kort.
Ingen bild efter installation av kort.
Ingen bild efter installation av kort.
Ingen bild efter installation av kort.
Ingen bild efter installation av kort.
Kortet kan vara fel installerat.
Kontrollera att kortet inte sitter snett eller fel.
Bildskärmen kan vara fel ansluten.
Kontrollera att signalsladden är rätt ansluten till
bildskärm och grafikkort.
Grafikkortet stöds inte av moderkortet.
Kontrollera den tekniska dokumentation som
medföljde moderkortet och kontrollera erforderliga
krav för ett grafikkort (t ex AGP-spänningskrav).
Grafikkortets hjälpström är inte ansluten.
Kontrollera att hjälpströmkablarna är rätt anslutna
till strömförsörjningsenheten.
Otillräcklig strömförsörjning.
Kontrollera att strömförsörjningsenheten kan
tillhandahålla minsta strömförsörjningskrav för ditt
system.
Felaktiga maskinvaruinställningar för moderkort
(t ex anslutningar för systemets kontrollpanel).
• Kontrollera att systemets kontrollpanelkablar är
rätt anslutna (t ex Power Switch, Reset).
• Kontrollera att din processor, processorfläkt
och/eller minnes-DIMM fungerar som de ska och
är rätt anslutna.
Sample
This manual is suitable for devices