ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 33 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 38
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
6.
Övrig information
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
Bläddra i support-CD-skiva
Bläddra i support-CD-skiva
Bläddra i support-CD-skiva
Bläddra i support-CD-skiva
Bläddra i support-CD-skiva
TSå här bläddrar du i support-CD-skivan:
1.
Sätt i support-CD-skivan i CD-
ROM-enheten.
2.
Om automatisk start är
aktiverad, visas 2D/3D Graphics
& Video Accelerator
automatiskt.
Om automatisk start är
inaktiverad, kör Setup.exe från
rotkatalogen på support-CD-
skivan.
3.
På huvudmenyn 2D/3D Graphics
& Video Accelerator klickar du
på Bläddra i CD
Bläddra i CD
Bläddra i CD
Bläddra i CD
Bläddra i CD.
Installationsprogrammet visar
följande fönster.
Sample
This manual is suitable for devices