ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 31 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 38
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
Ta bort drivrutiner till spelkonsol
Ta bort drivrutiner till spelkonsol
Ta bort drivrutiner till spelkonsol
Ta bort drivrutiner till spelkonsol
Ta bort drivrutiner till spelkonsol
Så här tar du bort spelkonsolsdrivrutiner:
1.
Sätt i support-CD-skivan i CD-
ROM-enheten.
2.
Om automatisk start är
aktiverad, visas 2D/3D Graphics
& Video Accelerator
automatiskt.
Om automatisk start är
inaktiverad, kör Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe från
rotkatalogen på support-CD-
skivan.
3.
På huvudmenyn 2D/3D Graphics
& Video Accelerator klickar
Accelerator klickar
Accelerator klickar
Accelerator klickar
Accelerator klickar
du på drivrutiner
du på drivrutiner
du på drivrutiner
du på drivrutiner
du på drivrutiner.
Installationsprogrammet visar de
tillbehör som stöds.
4.
Klicka på drivrutin för
drivrutin för
drivrutin för
drivrutin för
drivrutin för
spelkonsol
spelkonsol
spelkonsol
spelkonsol
spelkonsol från undermenyn
för tillbehörsdrivrutiner
5.
Installationsprogrammet visar
ett bekräftelse. Klicka på No
No
No
No
No för
att ta bort drivrutinerna till
spelkonsol.
6.
När avinstallationen är klar
klickar du på slutför
slutför
slutför
slutför
slutför.
Sample
This manual is suitable for devices