ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 30 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 38
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
Ta bort drivrutin till webbkamera
Ta bort drivrutin till webbkamera
Ta bort drivrutin till webbkamera
Ta bort drivrutin till webbkamera
Ta bort drivrutin till webbkamera
Så här tar du bort webbkameradrivrutiner:
1.
Sätt i support-CD-skivan i CD-
ROM-enheten.
2.
Om automatisk start är
aktiverad, visas 2D/3D Graphics
& Video Accelerator
automatiskt.
Om automatisk start är
inaktiverad, kör Setup.exe från
rotkatalogen på support-CD-
skivan.
3.
På huvudmenyn 2D/3D Graphics
& Video Accelerator klickar du
på drivrutiner
drivrutiner
drivrutiner
drivrutiner
drivrutiner.
Installationsprogrammet visar de
tillbehör som stöds.
4.
Klicka på drivrutin för
drivrutin för
drivrutin för
drivrutin för
drivrutin för
webbkamera
webbkamera
webbkamera
webbkamera
webbkamera från undermenyn
för tillbehörsdrivrutiner.
5.
Installationsprogrammet visar
ett bekräftelse. Klicka på OK
OK
OK
OK
OK för
att ta bort drivrutinerna till
webbkameran.
Sample
This manual is suitable for devices