ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 29 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 38
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
Installationsprogrammet
förbereder filerna för
installation.
6.
När installationen är klar klickar
du på slutför
slutför
slutför
slutför
slutför. Nu kan du
använda din spelkonsol.
Sample
This manual is suitable for devices