ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 26 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 38
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
4.
Drivrutiner till tillbehör
Du kan installera ytterligare tillbehör som t ex en webbkamera eller
spelkonsol som utökar datorns multimediefunktioner. Du kan installera eller
ta bort drivrutiner för något av följande tillbehör:
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
Installera drivrutin till webbkamera
Installera drivrutin till webbkamera
Installera drivrutin till webbkamera
Installera drivrutin till webbkamera
Installera drivrutin till webbkamera
Så här installerar du VGA-drivrutinen:
1.
Sätt i support-CD-skivan i CD-
ROM-enheten.
2.
Om automatisk start är
aktiverad, visas 2D/3D Graphics
& Video Accelerator
automatiskt.
Om automatisk start är
inaktiverad, kör Setup.exe från
rotkatalogen på support-CD-
skivan.
3.
På huvudmenyn 2D/3D Graphics
& Video Accelerator klickar du
på drivrutiner
drivrutiner
drivrutiner
drivrutiner
drivrutiner.
Installationsprogrammat visar de
tillbehör som stöds.
4.
Klicka på drivrutin för
drivrutin för
drivrutin för
drivrutin för
drivrutin för
webbkamera
webbkamera
webbkamera
webbkamera
webbkamera från undermenyn
för tillbehörsdrivrutiner.
Installationsprogrammet
förbereder filerna för
installation.
Sample
This manual is suitable for devices