ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 25 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 38
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
1 9
1 9
1 9
1 9
1 9
5.
Klicka i kryssrutan invid det
verktygsprogram du vill ta bort
och klicka sedan på nästa
nästa
nästa
nästa
nästa.
6.
Klicka på j a
j a
j a
j a
j a för att starta om
datorn så att ändringarna börjar
gälla.
Sample
This manual is suitable for devices