ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 24 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 38
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
8.
När installationen är klar klickar
du på slutför
slutför
slutför
slutför
slutför.
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
Ta bort installerade verktygsprogram
Ta bort installerade verktygsprogram
Ta bort installerade verktygsprogram
Ta bort installerade verktygsprogram
Ta bort installerade verktygsprogram
Om du vill ta bort något av de installerade vrktygsprogrammen, följ
procedurerna i detta avsnitt för att helt ta bort verktygsprogrammen från
systemet.
Så här tar du bort verktygsprogram:
1.
Sätt i support-CD-skivan i CD-
ROM-enheten.
2.
Om automatisk start är
aktiverad, visas 2D/3D Graphics
& Video Accelerator
automatiskt.
Om automatisk start är
inaktiverad, kör Setup.exe från
rotkatalogen på support-CD-
skivan.
3.
På huvudmenyn 2D/3D Graphics
& Video Accelerator klickar du
på Utilities (verktygsprogram).
Installationsprogrammet
förbereder installationsguiden
som vägleder dig genom
programinstallationsprocessen.
4.
Avinstallationsverktygsprogrammet
visar ett verifieringsmeddelande.
Klicka på OK för att ta bort de
installedrade
verktygsprogrammen.
Sample
This manual is suitable for devices