ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 23 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 38
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
Installationsguide för programvara
1 7
1 7
1 7
1 7
1 7
4.
Klicka på nästa
nästa
nästa
nästa
nästa på
installationsguidens
välkomstskärm.
5.
Välj egen
egen
egen
egen
egen och klicka sedan på
nästa
nästa
nästa
nästa
nästa.
6.
Klicka i kryssrutan invid det
verktygsprogram du vill
installera och klicka sedan på
nästa
nästa
nästa
nästa
nästa.
7.
Installationsprogrammet visar
målkatalog för de valda
verktygsprogrammen. Klicka på
nästa
nästa
nästa
nästa
nästa.
Sample
This manual is suitable for devices