ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 22 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 38
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
Grafikkort i ASUS ATI-serien
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
Metod 2: Egen installation
Metod 2: Egen installation
Metod 2: Egen installation
Metod 2: Egen installation
Metod 2: Egen installation
Med metoden för egen installation kan du själv välja de funktioner du vill
installera. Vi rekommenderar denna metod för avancerade användare.
1.
Sätt i support-CD-skivan i CD-
ROM-enheten.
2.
Om automatisk start är
aktiverad, visas 2D/3D Graphics
& Video Accelerator
automatiskt.
Om automatisk start är
inaktiverad, kör Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe från
rotkatalogen på support-CD-
skivan.
3.
På huvudmenyn 2D/3D Graphics
& Video Accelerator klickar du
på verktygsprogram
verktygsprogram
verktygsprogram
verktygsprogram
verktygsprogram.
Installationsprogrammet
förbereder installationsguiden
som vägleder dig genom
programinstallationsprocessen.
6.
Installationsprogrammet visar
målkatalog för
verktygsprogrammen. Klicka på
nästa
nästa
nästa
nästa
nästa.
7.
När installationen är klar klickar
du på slutför
slutför
slutför
slutför
slutför.
Sample
This manual is suitable for devices