ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 9 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 38
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
3
5.
Na ekranie powitalnym Kreatora
instalacji kliknij Dalej
Dalej
Dalej
Dalej
Dalej.
6.
Wybierz Typowa
Typowa
Typowa
Typowa
Typowa, a następnie
kliknij Dalej
Dalej
Dalej
Dalej
Dalej. Kreator skopiuje do
komputera niezbędne pliki.
7.
Następujący ekran dotyczy
instalacji programu Microsoft
®
DirectX™. Zaznacz Akceptuję
Akceptuję
Akceptuję
Akceptuję
Akceptuję
umowę
umowę
umowę
umowę
umowę, a następnie kliknij click
Dalej
Dalej
Dalej
Dalej
Dalej.
Wyświetlany w prawym dolnym
rogu ekranu pasek postępu
pokazuje postęp procesu
instalacji.
Sample
This manual is suitable for devices