ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 8 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 38
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
2
2.
Sterowniki VGA
Sterownik VGA to program umożliwiający działanie urządzenia w systemie
operacyjnym. Korzystając z polecanych w tej części metod można
zainstalować, aktualizować lub usunąć sterownik wyświetlania posiadanej
karty graficznej.
1.
W oknie dialogowym Kreator
Kreator
Kreator
Kreator
Kreator
instalowania nowego
instalowania nowego
instalowania nowego
instalowania nowego
instalowania nowego
sprzętu
sprzętu
sprzętu
sprzętu
sprzętu, kliknij Anuluj
Anuluj
Anuluj
Anuluj
Anuluj aby
przejść do pulpitu systemu
Windows.
2.
Włóż do napędu CD-ROM
pomocniczy dysk CD.
3.
Jeśli włączone jest
automatyczne uruchamianie,
zostanie wyświetlony instalator
Akcelerator grafiki i video 2D/
3D.
Jeśli automatyczne uruchamianie
jest wyłączone, uruchom plik
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe znajdujący się w
głównym katalogu
pomocniczego dysku CD.
4.
Z menu głównego Akcelerator
grafiki i video 2D/3D, kliknij
Sterowniki VGA
Sterowniki VGA
Sterowniki VGA
Sterowniki VGA
Sterowniki VGA.
Program instalacyjny uruchomi
Kreator instalacji, który
przeprowadzi użytkownika przez
proces instalacji.
Po fizycznej instalacji karty graficznej, należy zainstalować sterownik VGA
korzystając z zalecanych w tej części metod.
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
Instalacja sterownika
Instalacja sterownika
Instalacja sterownika
Instalacja sterownika
Instalacja sterownika
Instalacja sterownika VGA:
Metoda 1: Instalacja typowa
Metoda 1: Instalacja typowa
Metoda 1: Instalacja typowa
Metoda 1: Instalacja typowa
Metoda 1: Instalacja typowa
Po wybraniu metody instalacji typowej, instalowane są najbardziej
popularne opcje. Metoda ta jest zalecana dla większości użytkowników.
Przy zamianie starej karty graficznej na nową kartę graficzną ASUS,
należy usunąć z systemu stary sterownik wyświetlania. Szczegółowe
informacje znajdują się w części “2.3 Usuwanie sterowników
wyświetlania”.
Sample
This manual is suitable for devices