ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 7 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 38
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
1
1.
Informacje o pomocniczym dysku CD
Dostarczany z kartą VGA pomocniczy dysk CD, zawiera użyteczne
oprogramowanie i kilka sterowników rozszerzających funkcje video.
W celu rozpoczęcia korzystania z pomocniczego dysku CD, wystarczy
włożyć dysk CD do posiadanego napędu CD-ROM. Jeśli w komputerze
włączona jest funkcja automatycznego uruchamiania, zostanie
automatycznie wyświetlone menu główne 2D/3D Graphics & Video
2D/3D Graphics & Video
2D/3D Graphics & Video
2D/3D Graphics & Video
2D/3D Graphics & Video
Accelerator
Accelerator
Accelerator
Accelerator
Accelerator (Akcelerator grafiki i video 2D/3D) pomocniczego dysku CD.
Kliknij aby
Kliknij aby
Kliknij aby
Kliknij aby
Kliknij aby
wyświetlić
wyświetlić
wyświetlić
wyświetlić
wyświetlić
informacje o
informacje o
informacje o
informacje o
informacje o
dysku CD
dysku CD
dysku CD
dysku CD
dysku CD
Kliknij element
Kliknij element
Kliknij element
Kliknij element
Kliknij element
menu aby otworzyć
menu aby otworzyć
menu aby otworzyć
menu aby otworzyć
menu aby otworzyć
inne menu instalacji
inne menu instalacji
inne menu instalacji
inne menu instalacji
inne menu instalacji
Kliknij aby
Kliknij aby
Kliknij aby
Kliknij aby
Kliknij aby
opuścić
opuścić
opuścić
opuścić
opuścić
aplikację
aplikację
aplikację
aplikację
aplikację
Kliknij aby
Kliknij aby
Kliknij aby
Kliknij aby
Kliknij aby
wyświetlić
wyświetlić
wyświetlić
wyświetlić
wyświetlić
plik readme
plik readme
plik readme
plik readme
plik readme
Zilustrowane w tym podręczniku widoki ekranów, mogą nie
odzwierciedlać dokładnie ekranów wyświetlanych na ekranie.
Niektóre sterowniki i narzędzia znajdujące się na pomocniczym
dysku CD, mają zastosowanie wyłącznie do określonych modeli kart
ASUS VGA.
Do instalacji sterowników i programów narzędziowych są
wymagane uprawnienia administratora. Szczegółowe informacje
dotyczące uprawnień znajdują się w dokumentacji systemu
operacyjnego Windows
®
2000/XP.
Zawartość pomocniczego dysku CD może zostać zmieniona w
dowolnym czasie, bez powiadomienia. Aktualizacje są dostępne na
stronie sieci web firmy ASUS (www.asus.com).
Jeśli opcja automatycznego uruchomienia NIE jest włączona w
komputerze, przejrzyj zawartość pomocniczego dysku CD w celu
odszukania pliku SETUP.EXE.Aby uruchomić program instalacyjny
pomocniczego dysku CD kliknij dwukrotnie plik SETUP.EXE
SETUP.EXE
SETUP.EXE
SETUP.EXE
SETUP.EXE.
Sample
This manual is suitable for devices