ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 6 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 38
v i
v i
v i
v i
v i
Oznaczenia użyte w tym informatorze
Oznaczenia użyte w tym informatorze
Oznaczenia użyte w tym informatorze
Oznaczenia użyte w tym informatorze
Oznaczenia użyte w tym informatorze
By mieć pewność, że wykonuje się prawidłowo pewne operacje, proszę
zapoznać się z następującymi oznaczeniami używanymi w tym
Informatorze.
Gdzie znaleść informacje
Gdzie znaleść informacje
Gdzie znaleść informacje
Gdzie znaleść informacje
Gdzie znaleść informacje
Po więcej informacji oraz aktualizacje urządzenia i oprogramowania, należy
zwrócić się do następujących źródeł:
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
Strona Internetowa ASUS
Strona Internetowa ASUS
Strona Internetowa ASUS
Strona Internetowa ASUS
Strona Internetowa ASUS
Strony ASUS na całym świecie zawierają zaktualizowane informacje
dotyczące urządzeń ASUS i oprogramowania. Adresy stron
internetowych zamieszczone są w dziale Kontakty, na wewnętrznej
stronie okładki tego informatora.
2 .
2 .
2 .
2 .
2 .
Dodatkowa Dokumentacja
Dodatkowa Dokumentacja
Dodatkowa Dokumentacja
Dodatkowa Dokumentacja
Dodatkowa Dokumentacja
Indywidualne produkty mogą zawierać rownież inne informacje jak
ulotki gwarancji dodane przez dealera. Nie stanowią one części
standartowego pakietu.
O tym Informatorze
O tym Informatorze
O tym Informatorze
O tym Informatorze
O tym Informatorze
Ostrzeżenie:
Ostrzeżenie:
Ostrzeżenie:
Ostrzeżenie:
Ostrzeżenie: Informacja zapobiegająca ryzyku uszkodzenia
ciała podczas wykonywania danego zadania.
OSTRZE
OSTRZE
OSTRZE
OSTRZE
OSTRZEżENIE:
ENIE:
ENIE:
ENIE:
ENIE: Informacja zapobiegająca ryzyku uszkodzenia
elementu podczas wykonywania danego zadania.
W A
W A
W A
W A
W AŻNE
NE
NE
NE
NE: Należy KONIECZNIE zrobić, by wykonać zadanie.
UWAGA:
UWAGA:
UWAGA:
UWAGA:
UWAGA: Rady i dodatkowe informacje ułatwiające wykonanie
zadania.
Sample
This manual is suitable for devices