ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 5 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 38
v
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Bezpieczna elektryka
Bezpieczna elektryka
Bezpieczna elektryka
Bezpieczna elektryka
Bezpieczna elektryka
Podłączając lub odłączając urządzenia do lub z systemu, należy się
upewnić, że są one wyłączone z prądu, zanim kable sygnałowe zostaną
podłączone. Jeśli to możliwe przed podłączeniem urządzenia należy
wyłączyć cały system z prądu.
Należy się upewnić, że zasilacz jest ustawiony na odpowienie na dany
region napięcie. Jeśli nie jest się pewnym jakie się ma napięcie w
kontakcie, nalży skontaktować się miejscową elektrownią.
Jeśli zasilacz jest zepsuty, nie należy go próbować samemu naprawiać.
Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem lub
sprzedawcą urządzenia.
Bezpieczne użytkowanie
Bezpieczne użytkowanie
Bezpieczne użytkowanie
Bezpieczne użytkowanie
Bezpieczne użytkowanie
Przed zainstalowaniem urządzenia należy dokładnie przeczytać
wszelkie załączone instrukcje.
Przed użyciem należy sprawdzić podłączenie wszystkich kabli i
upewnić się, że kabel doprowadzający prąd nie jest uszkodzony.
W
wypadku uszkodzenia powinno się bezzwłocznie skontaktować ze
sprzedawcą.
By uniknąć zwarcia, spinacze, śrubki i zszywki powinny być trzymane z
dala od złącz, gniazdek, wtyczek oraz obwodów elektrycznych.
Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy
trzymać urządzenia w miejscu gdzie może ono ulec zamoczeniu.
Produkt należy trzymać na stabilnej powierzchni.
W razie problemów technicznych należy skontaktować się ze
wykwalifikowanym technikiem lub dealerem.
Informacja o Produkcie Korporacji Macrovision
Informacja o Produkcie Korporacji Macrovision
Informacja o Produkcie Korporacji Macrovision
Informacja o Produkcie Korporacji Macrovision
Informacja o Produkcie Korporacji Macrovision
To urządzenie wykorzystuje technologię chronioną pewnymi patentami USA
oraz prawami własności intelektualnej należącymi do Korporacji Macrovision
oraz innych właścicieli tych praw. Użytkowanie tej chronionej prawami
autorskimi technologi musi odbywać się za zezwoleniem Korporacji
Macrovision i jest przeznaczone tylko do użytku domowego i innych
ograniczonych wzglądów chyba, że z
a zezwoleniem Korporacji Macrovision
.
Inżynieria wsteczna lub rozkładanie jest zabronione.
Sample
This manual is suitable for devices