ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 37 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 38
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
A-3
A-3
A-3
A-3
A-3
Obraz na ekranie jest przekręcony.
Obraz na ekranie jest przekręcony.
Obraz na ekranie jest przekręcony.
Obraz na ekranie jest przekręcony.
Obraz na ekranie jest przekręcony.
Monitor nie obsługuje wymaganych ustawień
wyświetlania.
Sprawdź, czy monitor obsługuje wymagane
ustawienia wyświetlania. Patrz dokumentacja
techniczna dostarczona z monitorem.
Posiadana karta graficzna nie obsługuje
wymaganych ustawień systemowych.
Sprawdź, czy posiadana karta graficzna może
obsłużyć wymagane ustawienia wyświetlania.
Patrz tabela specyfikacji dostarczona wraz z kartą
graficzną.
Niektóre pliki sterownika mogą być uszkodzone.
Usuń bieżące sterowniki graficzne i zainstaluj
ponownie sterowniki z pomocniczego dysku CD.
Słabe odprowadzanie ciepła wewnątrz obudowy.
Sprawdź, czy prawidłowo działają wentylator
obudowy, procesor i radiator z wentylatorem i/lub
wentylator karty graficznej.
Problem
Problem
Problem
Problem
Problem
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Inne problemy które mogą się pojawić odnoszą się do innych części lub
akcesoriów systemu (tj. płyty głównej, zasilacza, monitora LCD/CRT)
Sample
This manual is suitable for devices